شرکت در همایش سلاله در سال 1393

 همایش سلاله : سخنران : جناب آقای دکتر عشایری/ زمان : جمعه 23 آبان سال 1393/ ازساعت 10 الی 13 مکان : ولنجک - موسسه آموزش منظومه خرد  
شرکت در همایش سلاله در سال 1393
files_news_image-32b31fdef86ef5ff68996d9e0ad3a93289edfcca5e3d6dbd259aa90ab5e06df7-V[e5511155518967fd6c0e3fd6e2501894].jpgfiles_news_899362image-759ab9e7410e5df09894219f9672e616aafec1b5930f961bfefa40b67f8a212d-V[e5511155518967fd6c0e3fd6e2501894].jpgfiles_news_image-fb8a15c5b846ae6b3c3a19d1297c5cc3c1f2be8d1ccb0cf96f3eef94d6927206-V[e5511155518967fd6c0e3fd6e2501894].jpg