فواید استفاده از بازی برای کودکان و ایمنی کودکان در حین بازی

پژوهش‌های زیادی در ارتباط با فواید بازی و نقش آن در پرورش جسم و روح کودکان انجام شده و نتیجه حاصله این بوده که بازی نیاز اولیه و ضروری کودکان است و هر چه امکان پرداختن آنها به بازیهای سالم و سازنده بیشتر باشد، فکر و ذهن و جسم آنها بهتر پرورش می‌یابد و خصوصیت‌های اجتماعی آنها بالاتر می‌رود.

kids_game_safety_2کودک هنگام بازی می‌تواند کشف کند چه کسی است و چه توانایی‌هایی دارد همچنین بازی می‌تواند به کودک اعتماد به نفس دهد و راهی باشد به سوی شکل گیــری شخصیت سالم. در نتیجه برای این که کودک در آینــده، زندگی خوب و بالنده‌ای داشته باشد، بازی بسیار ضروری است.
کودک هنگام بازی با تمام تخلیات خود در ارتباط است و می‌تواند تجربه‌های تازه کشف کند. یکی از این نوع محل‌ها شهربازی هاست. شهربازی‌ها به دلیل طراحی بسیار خاصی که دارند بسیار جلب توجه کرده و می‌تواند محل مناسبی برای بروز احساسات آنها باشد. تنها موردی که باید توجه کرد اینست که این دستگاه‌ها معمولا شرایط ایمنی و استاندارد لازم را ندارند و ممکن است برای کودکان خطر آفرین باشند به همین دلیل در بسیاری از شهربازی‌های معتبر دنیا تمام تدابیر لازم اندیشیده شده و مهمترین موضوع که همانا زوایای تیز است مورد حفاظت قرار گرفته  است چرا که کودکان هنگام بازی معمولا ایمنی را رعایت نمی‌کنند و این موضوع می‌تواند بسیار خطر آفرین باشد لذا توصیه می‌شود حتی الامکان از شهربازی‌هایی استفاده شود که تمامی زاوایای تیز آنها پوشیده شده باشد.

kids_game_safety_3


این محافظ‌ها دارای رنگبندی متفاوتی بوده و خود آنها می‌تواند توجه کودکان را جلب کند. در این شرایط هم کودکان با خیال راحت بازی می‌کنند و هم والدین آنها نیاز به کنترل بیش از حد ندارند.

فواید استفاده از بازی برای کودکان و ایمنی کودکان در حین بازی

مقالات مرتبط