روش های پیشگیری از مسمومیت کودکان با دارو

داروها همیشه باید از دسترس بچه ها دور باشند چرا که خطرناک بوده و به دلیل بی رنگ و مو بودن ممکن است مورد استفاده آنها قرار گیرد لذا توصیه می شود به مواد شوینده، ضدعفونی کننده و یا داروهای خود محفظه و یا کابینتی که داری قفل کابینت محافظ است اختصاص دهید تا از آسیب رسیدن به کودک خود پیشگیری کنید. 

پیشگیری از مسمومیت کودکان

ایمن سازی منزل در برابر مسمومیت دارویی کودکان

  • هرگز به پوشش و بسته بندی دارو و یا شوینده خود اطمینان نکنید حتی اگر روی آن نوشته شده باشد بسته بندی مقاوم برای بچه ها، چرا که در این صورت نیز احتما اینکه کودک شما بتواند آنرا باز کند وجود دارد.
  • هرگز با چراغ خاموش به کودک خود دارو ندهید چرا که ممکن است اشتباهی داروی دیگر را انتخاب و یا اینکه میزان آنرا اشتباه کنید.
  • هیچ وقت به فرزند خود نگوییدکه این دارو طعمی شیرین شبیه شکلات و یا آبنات دارد زیرا در نبود شما ممکن است بخواهد آنرا امتحان کند.
  • تمامی داروهای موجود در منزل را درون کابینت نگه داری کنید چه آنهایی را که در حال حاضر مصرف می کنید و چه آنهایی را که تمایل دارید در خانه نگه داری کنید تا در وقت مبادا از آن استفاده نمایید، حتی شوینده دهان را که به ظاهر دارو نبست باید از دسترس اطفال دور نگه دارید چرا که ممکن است کودک مقادیر زیادی از آنرا خورده و مشکل ساز شود. همچنین این موضوع را به خاطر داشته باشید تنها بلندی کابنیت نمی تواند دلیل بر عدم دسترسی کودکان باشد چرا که به راحتی می توانند با گذاشتن یک صندلی به آن دسترسی داشته باشد به همین منظور بهترین راه جل استفاده از قفل های کابینت است که به راحتی بر روی درب کابینت وصل می شوند.
  • همیشه قرص ها و داروها را درون محفظه های اصلی خود نگه داری کنید.
  • به منظور کنترل هر چه بیشتر حتما حساب میزان داروی باقی مانده خود را داشته باشید.

راههای پیشگیری از مسمومیت

روش های پیشگیری از مسمومیت کودکان با دارو

روش های پیشگیری از مسمومیت کودکان با دارو

مقالات مرتبط