آرامش هنگام خواب کودکان

خوابی آرام و تنی سالم. این دو مانند دو عضو جدانشدنی از هم هستند چرا که نبود هرکدام از آنها می تواند شرایط و سلامت دیگری را بر هم زند. کودکان بیش از هر فرد دیگری به آرامش هنگام خواب نیاز دارند چرا که از زمان نوزادی یاد گرفته اند که هنگام خواب مادر آنها را درآغوش خود بگیرد و با نوازش و حسی که تنها امنیت را می رساند آنها را بخواباند بخصوص نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می شوند این حس را بهتر می شناسند چرا که با مکیدن سینه مادر و آرامشی که به آنها دست میدهد خواب را آغاز می کنند بنابراین خواب را آرامش و امنیت تلقی می کند اما با بزرگتر شدن کودک و یادگیری او برای چگونه خوابانیدن خود کم کم کودک از مادر فاصله گرفته و در واقع از ذخیره آرامش دوران کودکی خود استفاده می کند.

kids_sleep_1


حال کودکانی که به هر دلیل این آرامش را هنگام خواب ندارند و یا حین خواب دچار کابوس های شبانه و بیدار شدن های متعدد می شوند باید حتما مورد بررسی قرار گیرند چرا که این موارد می تواند ارتباط مستقیمی با سلامت آنها داشته باشد و هر مورد نشانه اختلالی در سیستم عصبی آنها باشد که شاید با پیدا کردن علت و برطرف نمودن آن بتوان مشکل را حل نمود چرا که بی توجهی به این موارد می تواند تاثیرات منفی بر سلامت روحی و جسمی آنها داشته باشد.

kids_sleep_3


نحوه ناصحیح جدا کردن اتاق خواب کودک، مشکلاتی که پدر و مادر با هم دارند و وابستگی شدید کودک به مادر حتی تا سنین 5 یا 6 سالگی می تواند از علل بروز اختلالات در خواب شبانه باشد لذا والدین باید با شناخت دقیق حالات روحی کودک بتوانند سلامت خواب کودک را تحت کنترل داشته و برای آن روند منظمی را طراحی کنند.

آرامش هنگام خواب کودکان

مقالات مرتبط