آیا مشاهده تلویزیون برای کودکان ضرر دارد؟

تلویزیون مانند تمام مواد اعتیاد آور می تواند اعتیاد ایجاد کند، تحقیقات نشان میدهد افرادی که تلویزیون تماشا نمی کنند خوشحالتر و سالمتر بوده، اعتماد به نفس بیشتری داشته و کمتر می ترسند.
از طرفی کودکانی که تلویزیون کمتری مشاهده می کنند بدن سالمتری دارند. در مجموع خانواده هایی که کمتر تلویزیون می بینند به این دلیل که زمان بیشتری با هم هستند روابط عاطفی نزدیک تری نیز با همدیگر دارند، تا جایی که مطالعات نشان داده کودکانی که در چنین خانواده هایی پرورش می یابند احتمال بروز رفتارهای ناهنجار نیز در آنها کمتر است.

آیا مشاهده تلویزیون برای کودکان ضرر دارد؟

اما بیایید کمی در مورد کتاب خواندن بدانیم. کودکانی که بیشتر کتاب می خوانند سطح تحصیلی بهتری در مدرسه دارند جرا که جالب است بدانید مشاهده تلویزیون و کتاب خواندن با هم مرتبط هستند. بدین صورت که هر چه کودک تا قبل از سن 8 سالگی بیشتر تلویزیون ببیند بعد از سن 8 سالگی نیز کتاب کمتری میخواند. به هیمن خاطر اگر می خواهید کودکان شما کتاب خوان شوند اجازه دهید تلویزیون کمتری ببینند تا کتاب خواندن برای آنها به یک عادت روزانه تبدیل شود.
اما زمانی که فرزندتان کوچک است و نمی تواند کتاب بخواند چه کنیم؟

آیا کودکان نباید تلویزیون تماشا کنند

جالب است بدانید که انجمن اطفال آمریکا توصیه می‌کند کودکان زیر 2 سال نباید تلویزیون مشاهد کنند و کودکان بزرگتر نیز تنها 1 تا 2 ساعت از زمان خود را باید به دیدن تلویزیون اختصاص دهند آنهم بدون هر گونه تبلیغات.
چرا که مشاهده هر چه بیشتر تلویزیون باعث شده تا تمرکز کودکان کاهش یابد و نتوانند در سایر فعالیت های مهارتی مانند بازی کردن با هم سن و سالان و ساختن بازی های دست ساز موفق باشند.ُ ضمن اینکه مشاهده تلویزیون باعث کاهش فعالیت روزانه کودکان شده و اگر هم که همراه با خوردن خوراکی باشد میتواند باعث اضافه وزن وی در سنین پایین شود.

زمان تماشا کردن تلویزیون برای کودکان

آیا مشاهده تلویزیون برای کودکان ضرر دارد؟

مقالات مرتبط