پاییز و بخار‌ی‌های نه چندان مناسب برای ایمنی کودکان

معمولا با شروع فصل پاییز و سرد تر شدن هوا اولین کاری که والدین انجام می‌دهند آماده شدن برای رویارویی با شرایط هوای سرد است. این آمادگی از خرید البسه گرم گرفته تا خرید موادغذایی انرژی‌زا و نیز تنظیم وسایل گرما بخش در منزل است بخصوص اگر سن فرزندان خانه کمتر باشد این آمادگی از ابتدای مهرماه شروع می‌شود و تا آخر اسفند ماه یا حتی شروع بهار نیز ادامه دارد لذا با توجه به اهمیت موضوع باید از همان ابتدا به فکر امنیت وسایل گرمایشی بود چرا که متاسفانه خانه‌هایی که وسایل گرمایش آنها بخاری های گازسوز است معمولا حادثه ساز می‌شوند البته موضوع بحث ما در این مطلب بیشتر امنیت فیزیکی این وسایل است چرا که در بسیاری از موارد دیده شده کودکان به دلیل کنجکاوی به سراغ این وسایل بخصوص بخاری‌ها رفته و با تغییر شعله گاز آن تماشاگر تغییرات آتش و ظاهر آن می‌شوند این درحالیست که به غیر از احتمال بروز خطر هنگام نزدیک شدن به دریچه تغییر شعله و درجه حرارت و به دنبال آن سوختن، احتمال خطر آتش سوزی نیز وجود دارد چرا که کودکان ممکن است هنگام تغییر میزان شعله به اشتباه آنرا زیاد کنند و یا وسیله‌ای را وارد بخاری نمایند لذا این موضوع بسیار حایز اهمیت است و والدین باید همزمان با راه اندازی بخاری در منزل به فکر امنیت آن باشند لذا در چنین شرایطی توصیه می‌کنیم از از قفل کابینت کودک استفاده کرده و دریچه تغییر درجه حرارت را قفل کنند تا کودک دیگر نتواند آنرا باز کند.

kids_heater_safety_1


این موضوع باعث شده تا حتی کودکان کوچکتر که چهار دست و پا راه می‌روند از خطر محفوظ باشند و وقتی یک یا دو بار به سراغ دریچه رفته و با درب بسته روبرو شدند دیگر این کار را تکرار نکنند.

kids_heater_safety_2

پاییز و بخار‌ی‌های نه چندان مناسب برای ایمنی کودکان

مقالات مرتبط