محافظی ایمن برای کودکان در مقابل لبه و گوشه های تیز

آیا بهتر نیست برای محافظت از فرزندمانمان در مقابل لبه های تیز موجود در منزل و اشیا خانه از محافظی ایمن استفاده کنیم؟ به محض اینکه نوپای شما شروع به راه رفتن و دویدن اطراف خانه میکند تنها موردی که می تواند باعث نگرانی والدین شود برخورد با میز و یا آسیب دیدن سرِکوچک آنها بوسیله گوشه های تیز می تواند باشد. اما در این زمینه براحتی می توان از طریق نصب محافظ لبه های تیز و محافظ گوشه های تیز ، از رسیدن آسیب به کودکان خودداری نمود. در همین رابطه به ارائه چندین نکته در خصوص محافظت از لبه های تیز و حساس میپردازیم:

محافظ گوشه های تیز

محافظ لبه های تیز

1/ آیا میز خاصی را در منزل به قهوه خوری اختصاص داده اید و یا میز ناهارخوری شما دارای زاویه ایی خاص است؟ در اینصورت حتما از محافظ لبه های تیز استفاده کنید تا از خراشیدگی و زخم شدن سر و صورت فرزند خود پیشگیری کنید همچنین اگر جنس میز شما از انواع سخت است حتما از محافظ میزی استفاده کنید که دارای لبه پهن تری است.

محافظ لبه‌های تیز

محافظ لبه های میز شیشه ای

2/ حتما اطمینان حاصل کنید که میز شیشه ای منزل شما، مقاوم به حرارت است. چرا که این گونه شیشه ها در صورت ضربه زدن و صدمه دیدن به قطعات بزرگتری شکسته می شوند اما اگر جنس شیشه میز شما از شیشه های معمولی باشد در صورت ضربه دیدن به تکه های ریزی خرد شده که می تواند بسیار خطرناک باشد. همچنین می توانید برای ایمن کردن میز های شیشه ای برای کودکان از محافظ گوشه شفاف و یا محافظ گوشه شفاف گرد استفاده کنید .

محافظ لبه‌های میز

محافظ کودک برای میز چرخدار

3/میزهای متحرک چرخ دار به نظر از اشیاء ضروری در منزل به حساب می آیند اما در مقابل برای کودکان نوپا بسیار خطرناک هستند چون زمانیکه کودکان بعنوان کمکی برای بلند شدن به میز تکیه میدهند این میزها حرکت می کنند چون در واقع متحرک هستند و امکان افتادن اشیا از روی آنها نیز وجود دارد..

محافظی ایمن برای کودکان در مقابل لبه و گوشه های تیز

مقالات مرتبط