روش های ایمن سازی اطراف درها و دستگیرها برای کودکان

کمدها، درها، دستگیره ها و خلاصه هر آنچه در اطراف درها وجود دارد می تواند برای انگشت کودکان شما خطرآفرین باشد همچنین حتی انگشتان کودک شما می تواند لابه لای صندلی، نرده ها و بطور کل هر آنجا که فضایی برای حضور انگشتان کوچک آنها باشد گیر کند به همین دلیل علت بهتر است تا تمامی این عواملِ خطر شناسنایی شده و راه حلی برای آن اندیشیده شود.

روش های ایمن سازی اطراف درها و دستگیرها برای کودکان

خطرات درب و دستگیره های آن برای کودکان

کودکان زیر 5 سال و بطور اختصاصی حتی می توان گفت زیر یکسال بیشتر تمایل به وارد کردن انگشتان خود در میان درب و دستگیره دارند و بیشتر مستعد صدمه دیدن هستند تا جایی که حتی مواردی از شکستگی در میان آنها وجود داشته است از طرفی درب ها و دستگیره ها همیشه به دلیل ماهیت جذابی که داشته اند بیشتر کودکان را به خود جلب می کنند حال چه باید کرد؟ بهترین کار اینست که از محافظ انگشتان برای درب منزل خود استفاده کنیم. درست است که میتوان با کمی دقت و کنترل توجه کنیم که آیا انگشت کودک ما هنگام بستن در میان آن نمانده و یا اینکه به کودک به خود آموزش دهیم که هیچگاه درب را نکوبد اما به هر حال شما همیشه با کودک خود نیستید و این موضوعی است که باید مد نظر قرار گیرد لذا برای شما چند راه حل داریم:

محافظت از انگشتان دست کودک

محافظ درب برای کودکان

  • سعی کنید حتی الامکان از محافظ درب و محافظ انگشتان دست برای محافظت از انگشتان دست کودک خود استفاده کنید.
  • از ضربه گیر استفاده کنید تا درب محکم بسته نشود و یا از سیستم کنترل وزن که درب آهسته آهسته بسته میشود استفاده کنید.
  • لبه های درب را گرد کنید و اگر برای شما مقدور بود از چشمی های الکترونیکی برای ممانعت از بسته شدن درب استفاده کنید.
  • در نهایت دو رتا دور درب را با نوارهای ابری و یا نوارهای ایمنی درها مخصوص بپوشانید تا از بسته شدن ناگهانی درب جلوگیری کند.

محافظ دستگیره کودک

روش های ایمن سازی اطراف درها و دستگیرها برای کودکان

مقالات مرتبط